Ferry en Willem den Ouden, Den Bosch nov 2005 - foto Matthijs Reppel
Ferry en Willem den Ouden in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch,
november 2005 (foto Matthijs Reppel)

IMG_8720 bewerkt
Werk van Willem den Ouden (wand) en Ferry Alink (vitrine)
in de Waalgalerie in Tiel, 2015

De Willem den Oudenstichting is op 8 november 2004 opgericht met als primaire doelstelling het in stand houden en vergroten van de bekendheid van en de kennis over het werk van het kunstenaarsechtpaar Willem den Ouden (1928) en Ferry Alink (1937-2013). De stichting conserveert het werk van Willem den Ouden en Ferry Alink dat in hun eigen bezit was, inventariseert en presenteert het, verzorgt bruiklenen ten behoeve van tentoonstellingen en faciliteert (wetenschappelijk) onderzoek naar het werk. Daartoe heeft de stichting sinds begin 2014 de beschikking over een depot- annex presentatieruimte, de Waalgalerie aan de Sint-Agnietenstraat 24 in Tiel, die enkele dagdelen per week bemand is en ook op afspraak kan worden bezocht.

De tweede doelstelling van de Willem den Oudenstichting is het bevorderen van de landschap- en portretschilderkunst (waarbij onder schilderkunst ook tekenkunst en grafiek wordt verstaan). Aan deze doelstelling wordt sinds 2014 onder meer invulling gegeven in de genoemde Waalgalerie, waar behalve door de stichting georganiseerde semipermanente tentoonstellingen van het werk van Den Ouden en Alink ook door de collega-galeriehouder georganiseerde tentoonstellingen te zien zijn van landschapschilderkunst in de breedste zin van het woord.

De Willem den Oudenstichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat aan de stichting fiscaal vriendelijk kan worden geschonken. Het stichtingsbestuur kan u hierover desgewenst nader informeren.