gezellig

Waalgalerie schilderij en litho

De Willem den Oudenstichting heeft enige jaren gezocht naar een depotruimte, waarin het werk van Willem den Ouden en Ferry Alink goed geconserveerd kon worden en op geregelde basis kon worden getoond. Eind 2013 vonden we een zeer geschikte locatie aan de Sint-Agnietenstraat 24 in Tiel, achter Theater De Agnietenhof. Na de benodigde aanpassingen nam de stichting in het voorjaar van 2014 haar intrek in het pand. Sindsdien is in de Waalgalerie een permanente tentoonstelling van het werk van Willem den Ouden en Ferry Alink te zien, naast wisselende tentoonstellingen op het gebied van de landschap- en portretschilderkunst.

De stichting heeft in 2013 ook de domeinnaam www.willemdenouden.nl verworven en deze website opgezet. De website is ook bereikbaar via de domeinnamen www.ferryalink.nl en www.willemdenoudenstichting.nl. De site is ontworpen en wordt beheerd door Hemza Lasri.

De stichting werkt aan een inventarisatie van het oeuvre van Willem den Ouden en Ferry Alink: niet alleen van de werken in eigen bezit, maar ook van werk in andere collecties. In verband daarmee worden personen of instellingen die olieverfschilderijen, tekeningen of aquarellen van een van beide kunstenaars bezitten, vriendelijk verzocht zich bij het secretariaat van de stichting te melden. (Dat kan bijvoorbeeld via ‘contact’ op deze site.) Met het oog op een boek en een tentoonstelling over de portretten en zelfportretten van Willem den Ouden in 2016 worden met name eigenaars van door hem geschilderde portretten uitgenodigd contact op te nemen met het stichtingsbestuur.

In 2014 is bij Uitgeverij De Weideblik een monografie verschenen over Ferry Alink, geschreven door Gijsbert van der Wal en vormgegeven door Marie-Cécile Noordzij.

In oktober 2015 gaf de stichting voor het eerst zelf een publicatie uit: een boekje over het grafische werk van Anna Metz, vormgegeven door Huug Schipper en met een inleiding van Peter Hecht. Het boekje verscheen bij een tentoonstelling van Anna Metz in de Waalgalerie en is daar nog steeds verkrijgbaar. In april 2016 verscheen een tweede eigen uitgave van de stichting over de recente etsen van de Utrechtse graficus Charles Donker, opnieuw bij een tentoonstelling in de Waalgalerie en opnieuw met een inleidende tekst van Peter Hecht. In april 2017 volgde een derde boekje, over de beelden en tekeningen van Janneke Tangelder. Daarvoor schreef Stefan Kuiper de tekst.